Stages

Maatschappelijke stage

Vanuit de Quick School bieden wij de leerlingen van de middelbare school een leuke en leerzame stageplek waar zij hun maatschappelijke stage kunnen vervullen. Hierbij proberen wij de leerlingen kennis te laten maken met een uitdagende omgeving binnen Quick’20, waardoor ze belangrijke praktijk ervaring op doen.

Daarnaast zijn wij als organisatie afhankelijk van vrijwilligers. Daarom hopen wij de leerlingen zo enthousiast te maken voor de functie die zij vervullen, dat ze ook na de maatschappelijke stage in deze rol verbonden blijven met de club. Neem bijvoorbeeld afgelopen jaar:

Afgelopen jaar hebben we 28 leerlingen een stageplek kunnen bieden als scheidsrechter van de E & F wedstrijden. Dankzij stichting Quick School kregen alle maatschappelijke stagiaires bij aanvang van hun stage een officiële KNVB scheidsrechter cursus aangeboden. Deze cursus heeft gezorgd voor de nodige deskundigheid en ervaring en maakte het voor de stagiaires nog leuker om de stof in de praktijk te brengen. Uiteindelijk, nadat alle scheidsrechters hun stage hadden afgerond, waren ±10 van de 28 scheidsrechters zo enthousiast dat ze hebben aangegeven dit ook komend seizoen weer te willen doen!

Dit seizoen zijn er al weer nieuwe stagiaires ingestroomd, dus wij hopen wederom op veel enthousiasme.

Welke stage vacatures bieden we?

De vacatures die wij de leerlingen bieden, zijn:

  • Scheidsrechter – bij wedstrijden van de JO-9 en JO-11
  • Assistent trainer- bij de trainingen van de JO-9 en JO-11 groep
  • Clubhuis medewerker- op wedstrijddagen

BSM stagiaires en ROC stagiaires

BSM (Bewegen, Sport en Management) en ROC stagiaires weten ook hun weg te vinden voor een stageplaats. De Quick School werkt hierbij nauw samen met de jeugdcommissie van Quick’20. Samen zorgen we er voor dat ook deze scholieren en studenten hun stage kunnen lopen onder deskundige begeleiding van coördinatoren en praktijkdeskundigen.

Wil je meer informatie over de stagemogelijkheden? mail je vraag naar stage.quick20@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *