Opleidingen

Opleidingen

Opleiden van de groep vrijwilligers is een essentieel doel van de Quick School. Met name de groep die dicht tegen het voetbal aan zit (spelers, trainers en begeleiders) krijgen bij ons veel aandacht.

Opleidingen trainers

Trainers binnen Quick’20 zijn erg belangrijk. We willen ze niet alleen werven binnen de vereniging, maar ook trainen en blijvend uitdagen. We zijn daarom zeer trots op de groep trainers die Quick’20 heeft en de Quick School heeft diverse programma’s waarin de trainers verder worden ondersteund, zoals het programma “train de trainer”

Opleidingen scheidsrechters

De Quick School is de kweekvijver voor toekomstig scheidsrechters. Dankzij de maatschappelijke stages worden jaarlijks jeugdige scheidsrechters opgeleid om bij Quick’20 wedstrijden te fluiten. Niet alleen erg leuk, maar ook zeer leerzaam waar iedereen veel aan zal hebben bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *