Home

Wie zijn we?

De Quick School is een stichting die nauw betrokken is bij de voetbalvereniging K.V.V. Quick’20 om vrijwilligers, trainers en spelers te begeleiden en op te leiden, met als doel ze langdurig te binden aan de vereniging. Dit doen we altijd in samenwerking met de betrokken commissies van Quick’20. De commissies die primair betrokken zijn bij deze doelgroep doen een beroep op de Quick School bij specifieke projecten, voor deskundig advies, of bij de organisatie van (thema) bijeenkomsten.

In de ruim 6 jaar dat we bestaan hebben er al tal van succesvolle activiteiten plaatsgevonden, zoals:

 • Train-de-trainer
 • Stagebureau voor MAS-stagiaires
 • Themabijeenkomsten voor trainers en vrijwilligers
 • Oprichting FC Noaber
 • Individuele spelersbegeleiding, o.a. bemiddeling naar werkgevers

Organisatie

De organisatie van de Quick School is ondergebracht in een actief bestuur, ondersteunt met diverse vrijwilligers.

Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende personen betrokken:

 • Wout Ensink > bestuurslid Quick School
 • Jaap Hoveling > bestuurslid Quick School
 • Ralf Maathuis > penningmeester Quick School
 • Peter Klijndijk > voorzitter Quick School
 • Ryan Snelders > coördinatie stagebureau MAS-stagiaires
 • Cas Goorhuis > coördinatie stagebureau MAS-stagiaires

Benieuwd naar wat jij kunt doen? Of heb je specifieke kwaliteiten waarmee je ons en de vereniging kan ondersteunen? Laat het ons weten en neem contact op.

Opleidingen

Opleidingen

Opleiden van de groep vrijwilligers is een essentieel doel van de Quick School. Met name de groep die dicht tegen het voetbal aan zit (spelers, trainers en begeleiders) krijgen bij ons veel aandacht.

Opleidingen trainers

Trainers binnen Quick’20 zijn erg belangrijk. We willen ze niet alleen werven binnen de vereniging, maar ook trainen en blijvend uitdagen. We zijn daarom zeer trots op de groep trainers die Quick’20 heeft en de Quick School heeft diverse programma’s waarin de trainers verder worden ondersteund, zoals het programma “train de trainer”

Opleidingen scheidsrechters

De Quick School is de kweekvijver voor toekomstig scheidsrechters. Dankzij de maatschappelijke stages worden jaarlijks jeugdige scheidsrechters opgeleid om bij Quick’20 wedstrijden te fluiten. Niet alleen erg leuk, maar ook zeer leerzaam waar iedereen veel aan zal hebben bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling

Stages

Maatschappelijke stage

Vanuit de Quick School bieden wij de leerlingen van de middelbare school een leuke en leerzame stageplek waar zij hun maatschappelijke stage kunnen vervullen. Hierbij proberen wij de leerlingen kennis te laten maken met een uitdagende omgeving binnen Quick’20, waardoor ze belangrijke praktijk ervaring op doen.

Daarnaast zijn wij als organisatie afhankelijk van vrijwilligers. Daarom hopen wij de leerlingen zo enthousiast te maken voor de functie die zij vervullen, dat ze ook na de maatschappelijke stage in deze rol verbonden blijven met de club. Neem bijvoorbeeld afgelopen jaar:

Afgelopen jaar hebben we 28 leerlingen een stageplek kunnen bieden als scheidsrechter van de E & F wedstrijden. Dankzij stichting Quick School kregen alle maatschappelijke stagiaires bij aanvang van hun stage een officiële KNVB scheidsrechter cursus aangeboden. Deze cursus heeft gezorgd voor de nodige deskundigheid en ervaring en maakte het voor de stagiaires nog leuker om de stof in de praktijk te brengen. Uiteindelijk, nadat alle scheidsrechters hun stage hadden afgerond, waren ±10 van de 28 scheidsrechters zo enthousiast dat ze hebben aangegeven dit ook komend seizoen weer te willen doen!

Dit seizoen zijn er al weer nieuwe stagiaires ingestroomd, dus wij hopen wederom op veel enthousiasme.

Welke stage vacatures bieden we?

De vacatures die wij de leerlingen bieden, zijn:

 • Scheidsrechter – bij wedstrijden van de JO-9 en JO-11
 • Assistent trainer- bij de trainingen van de JO-9 en JO-11 groep
 • Clubhuis medewerker- op wedstrijddagen

BSM stagiaires en ROC stagiaires

BSM (Bewegen, Sport en Management) en ROC stagiaires weten ook hun weg te vinden voor een stageplaats. De Quick School werkt hierbij nauw samen met de jeugdcommissie van Quick’20. Samen zorgen we er voor dat ook deze scholieren en studenten hun stage kunnen lopen onder deskundige begeleiding van coördinatoren en praktijkdeskundigen.

Wil je meer informatie over de stagemogelijkheden? mail je vraag naar stage.quick20@gmail.com

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Velden met een * zijn verplicht.